Değerlendirme

5 En iyi 1 En Kötü olacak şekilde puanlama yapabilirsiniz.
1. Ürünlerin ulaşılabilirliği
2. Duyusal değerlendirme
3. Ambalaj üzerindeki bilgilerin yeterliliği
4. Fiyat-Kalite uyumu
5. Personelimizin ürünlerimizle ilgili bilgi yeterliliği