Değerlendirme

5 En iyi 1 En Kötü olacak şekilde puanlama yapabilirsiniz.
1.Ürünlerin ulaşılabilirliği
2.Duyusal değerlendirme
3.Ambalaj üzerindeki bilgilerin yeterliliği
4.Fiyat-Kalite uyumu
5.Personelimizin ürünlerimizle ilgili bilgi yeterliliği